MPL-B4560F-SJ74AA

浏览次数:12
  • 产品规格:AB伺服电机
  • 发货地:上海市松江区
关键词
MPL-B4560F-SJ74AA,AB伺服电机,罗克韦尔伺服电机
详细说明

MPL-B4560F-SJ74AA 伺服电机MPL-B4560F-SJ74AA

罗克韦尔伺服电机MPL-B4560F-SJ74AA

AB低惯量 (MPL) 伺服电机是高输出无刷电机,使用创新设计特性减小电机尺寸,同时具备高得多的转矩。
这些紧凑型无刷伺服电机可满足高性能运动系统的苛刻要求。
此系列的伺服电机通常与 Allen-Bradley Kinetix? 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000 和 Ultra 3000 伺服驱动器系列一起使用。
这些电机有九种框架尺寸。
特性
不锈钢紧固件和轴
轴密封上采用食品级润滑油
硬化轴耐磨衬套,可实现长久的轴和轴密封寿命
耐用的两件式食品级环氧涂层
无需使用工具即可旋转 IP66 和 IP67 级连接器
通过高分辨率反馈实现平稳运行,带有绝对值反馈选项
完全密封式绕组,防潮且具有较高热效率
内置 24V 制动选项
特性
连续失速扭矩 0.26 至 163 Nm(2.3 至 1440 lb-in.)
峰值力矩 0.77 至 278 Nm(6.8 至 2460 lb-in.)
内置 24V 制动选项


绝对式多圈和单圈高分辨率增量式编码器和解析器反馈选项
矮型场可逆电机连接器,可最大程度地降低伺服电机对机器设计的影响
DIN 连接器型号允许对连接器灵活定位,并将单一电缆系列用于所有 MP-Series 电机


MPL-A1510V-EJ44AA
MPL-A1510V-EJ72AA
MPL-A1510V-HJ72AA
MPL-A1510V-HJ74AA
MPL-A1510V-VJ72AA
MPL-A1510V-VJ74AA
MPL-A1520F-V-X203
MPL-A1520F-V-X204
MPL-A1520U-EJ72AA
MPL-A1520U-EJ74AA
MPL-A1520U-HJ72AA
MPL-A1520U-HJ74AA
MPL-A1520U-VJ72AA
MPL-A1520U-VJ74AA
MPL-A1530F-V-X205
MPL-A1530F-V-X206
MPL-A1530F-V-X207
MPL-A1530F-V-X208
MPL-A1530U-EJ72AA
MPL-A1530U-EJ74AA
MPL-A1530U-HJ72AA
MPL-A1530U-HJ74AA
MPL-A1530U-VJ72AA
MPL-A1530U-VJ74AA
MPL-A1530U-VJA2AA
MPL-A210V-EJ44AA
MPL-A210V-EJ72AA
MPL-A210V-HJ42AA
MPL-A210V-HJ44AA
MPL-A210V-VJ72AA
MPL-A210V-VJ74AA
MPL-A220F-V-X209
MPL-A220F-V-X210
MPL-A220T-EJ72AA
MPL-A220T-EJ74AA
MPL-A220T-HJ72AA
MPL-A220T-HJ74AA
MPL-A220T-VJ72AA
MPL-A220T-VJ74AA
MPL-A230P-EJ72AA
MPL-A230P-EJ74AA
MPL-A230P-HJ72AA
MPL-A230P-HJ74AA
MPL-A230P-VJ72AA
MPL-A230P-VJ74AA
MPL-A310F-HJ72AA
MPL-A310F-HJ74AA
MPL-A310F-HK72AA
MPL-A310F-HK74AA
MPL-A310F-MJ72AA
MPL-A310F-MJ74AA
MPL-A310F-MK72AA
MPL-A310F-MK74AA
MPL-A310F-SJ72AA
MPL-A310F-SJ74AA
MPL-A310F-SK72AA
MPL-A310P-HJ72AA
MPL-A310P-HJ74AA
MPL-A310P-HK72AA
MPL-A310P-HK74AA
MPL-A310P-MJ72AA
MPL-A310P-MJ74AA
MPL-A310P-MK72AA
MPL-A310P-MK74AA
MPL-A310P-SJ72AA
MPL-A310P-SJ74AA
MPL-A310P-SK72AA
MPL-A310P-SK74AA
MPL-A320H-HJ72AA
MPL-A320H-HJ74AA
MPL-A320H-HK72AA
MPL-A320H-HK74AA
MPL-A320H-MJ72AA
MPL-A320H-MJ74AA
MPL-A320H-MK72AA
MPL-A320H-MK74AA
MPL-A320H-SJ72AA
MPL-A320H-SJ74AA
MPL-A320H-SK72AA
MPL-A320H-SK74AA
MPL-A320P-HH72AA
MPL-A320P-HJ72AA
MPL-A320P-HJ74AA
MPL-A320P-HK72AA
MPL-A320P-HK74AA
MPL-A320P-H-X229
MPL-A320P-MJ72AA
MPL-A320P-MJ74AA
MPL-A320P-MK72AA
MPL-A320P-MK74AA
MPL-A320P-SJ72AA
MPL-A320P-SJ74AA
MPL-A320P-SK72AA
MPL-A320P-SK74AA
MPL-A330F-M-X211
MPL-A330F-M-X212
MPL-A330P-HJ72AA
MPL-A330P-HJ74AA
MPL-A330P-HK72AA
MPL-A330P-HK74AA
MPL-A330P-MJ72AA
MPL-A330P-MJ74AA
MPL-A330P-MK72AA
MPL-A330P-MK74AA
MPL-A330P-SJ72AA
MPL-A330P-SJ74AA
MPL-A330P-SK72AA
MPL-A330P-SK74AA
MPL-A420F-M-X213
MPL-A420F-M-X214
MPL-A420P-HJ72AA
MPL-A420P-HK72AA
MPL-A420P-HK74AA
MPL-A420P-H-X230
MPL-A420P-MJ72AA
MPL-A420P-MJ74AA
MPL-A420P-MK24AA
MPL-A420P-MK72AA
MPL-A420P-MK74AA
MPL-A420P-SJ72AA
MPL-A420P-SJ74AA
MPL-A420P-SK72AA
MPL-A430H-HJ72AA
MPL-A430H-HJ74AA
MPL-A430H-HK72AA
MPL-A430H-HK74AA
MPL-A430H-MJ72AA
MPL-A430H-MJ74AA
MPL-A430H-MK72AA
MPL-A430H-MK74AA
MPL-A430H-SJ72AA
MPL-A430H-SJ74AA
MPL-A430H-SK72AA
MPL-A430P-HJ72AA
MPL-A430P-HJ74AA
MPL-A430P-HK72AA
MPL-A430P-HK74AA
MPL-A430P-MJ72AA
MPL-A430P-MJ74AA
MPL-A430P-MK72AA
MPL-A430P-MK74AA
MPL-A430P-SJ72AA
MPL-A430P-SJ74AA
MPL-A430P-SK72AA
MPL-A430P-SK74AA
MPL-A4520P-HJ24AA
MPL-A4530F-HJ72AA
MPL-A4530F-HJ74AA
MPL-A4530F-HK72AA
MPL-A4530F-HK74AA
MPL-A4530F-MJ72AA
MPL-A4530F-MJ74AA
MPL-A4530F-MK72AA
MPL-A4530F-MK74AA
MPL-A4530F-SJ72AA
MPL-A4530F-SJ74AA
MPL-A4530K-HJ22AA
MPL-A4530K-HJ72AA
MPL-A4530K-HJ74AA
MPL-A4530K-HK72AA
MPL-A4530K-HK74AA
MPL-A4530K-MJ72AA
MPL-A4530K-MJ74AA
MPL-A4530K-MK72AA
MPL-A4530K-MK74AA
MPL-A4530K-SJ72AA
MPL-A4530K-SJ74AA
MPL-A4530K-SK22AA
MPL-A4530K-SK72AA
MPL-A4540C-HJ22AA
MPL-A4540C-HJ72AA
MPL-A4540C-HJ74AA
MPL-A4540C-HK72AA
MPL-A4540C-HK74AA
MPL-A4540C-MJ24AA
MPL-A4540C-MJ72AA
MPL-A4540C-MJ74AA
MPL-A4540C-MK72AA
MPL-A4540C-SJ72AA
MPL-A4540C-SJ74AA
MPL-A4540C-SK72AA
MPL-A4540F-HJ72AA
MPL-A4540F-HJ74AA
MPL-A4540F-HK72AA
MPL-A4540F-HK74AA
MPL-A4540F-MJ22AA
MPL-A4540F-MJ72AA
MPL-A4540F-MJ74AA
MPL-A4540F-MK72AA
MPL-A4540F-MK74AA
MPL-A4540F-SJ72AA
MPL-A4540F-SJ74AA
MPL-A4540F-SK72AA
MPL-A4540F-SK74AA
MPL-A4560F-MJ72AA
MPL-A4560F-MJ74AA
MPL-A4560F-MK72AA
MPL-A4560F-MK74AA
MPL-A4560F-SJ72AA
MPL-A4560F-SJ74AA
MPL-A4560F-SK72AA
MPL-A4560F-SK74AA
MPL-A520K-MJ72AA
MPL-A520K-MJ74AA
MPL-A520K-MK72AA
MPL-A520K-SJ72AA
MPL-A520K-SJ74AA
MPL-A520K-SK72AA
MPL-A540F-MJ74AA
MPL-A540K-MJ24AA
MPL-A540K-MJ72AA
MPL-A540K-MJ74AA
MPL-A540K-MK72AA
MPL-A540K-MK74AA
MPL-A540K-SJ72AA
MPL-A540K-SJ74AA
MPL-A540K-SK24AA
MPL-A540K-SK72AA
MPL-A540K-SK74AA
MPL-A560E-M-X189
MPL-A560F-MJ72AA
MPL-A560F-MJ74AA
MPL-A560F-MK72AA
MPL-A560F-M-X238
MPL-A560F-SJ72AA
MPL-A560F-SJ74AA
MPL-A560F-SK72AA
MPL-A660D-MJ74AA
MPL-B1510V-EJ72AA
MPL-B1510V-EJ74AA
MPL-B1510V-HJ44AA
MPL-B1510V-VJ72AA
MPL-B1510V-VJ74AA
MPL-B1520F-V-X215
MPL-B1520F-V-X216
MPL-B1520U-EJ72AA
MPL-B1520U-EJ74AA
MPL-B1520U-HJ72AA
MPL-B1520U-HJ74AA
MPL-B1520U-VJ72AA
MPL-B1520U-VJ74AA
MPL-B1530F-V-X217
MPL-B1530F-V-X218
MPL-B1530F-V-X219
MPL-B1530F-V-X220
MPL-B1530U-EJ72AA
MPL-B1530U-EJ74AA
MPL-B1530U-HJ72AA
MPL-B1530U-HJ74AA
MPL-B1530U-VJ72AA
MPL-B1530U-VJ74AA
MPL-B210V-EJ44AA
MPL-B210V-EJ72AA
MPL-B210V-EJ74AA
MPL-B210V-HJ42AA
MPL-B210V-HJ44AA
MPL-B210V-VJ72AA
MPL-B210V-VJ74AA
MPL-B220F-V-X221
MPL-B220F-V-X222
MPL-B220T-EJ44AA
MPL-B220T-EJ72AA
MPL-B220T-EJ74AA
MPL-B220T-HJ44AA
MPL-B220T-HJ72AA
MPL-B220T-VJ72AA
MPL-B220T-VJ74AA
MPL-B230P-EJ72AA
MPL-B230P-EJ74AA
MPL-B230P-HJ72AA
MPL-B230P-HJ74AA
MPL-B230P-VJ72AA
MPL-B230P-VJ74AA
MPL-B310P-HJ72AA
MPL-B310P-HJ74AA
MPL-B310P-HK24AA
MPL-B310P-HK72AA
MPL-B310P-HK74AA
MPL-B310P-MJ72AA
MPL-B310P-MJ72AH
MPL-B310P-MJ74AA
MPL-B310P-MK72AA
MPL-B310P-MK74AA
MPL-B310P-RJ72AA
MPL-B310P-RJ74AA
MPL-B310P-RK72AA
MPL-B310P-RK74AA
MPL-B310P-SJ72AA
MPL-B310P-SJ74AA
MPL-B310P-SK72AA
MPL-B310P-SK74AA
MPL-B320P-HJ72AA
MPL-B320P-HJ74AA
MPL-B320P-HK72AA
MPL-B320P-HK74AA
MPL-B320P-MJ72AA
MPL-B320P-MJ74AA
MPL-B320P-MK72AA
MPL-B320P-MK74AA
MPL-B320P-RJ72AA
MPL-B320P-RJ74AA
MPL-B320P-RK72AA
MPL-B320P-RK74AA
MPL-B320P-SJ72AA
MPL-B320P-SJ74AA
MPL-B320P-SK72AA
MPL-B320P-SK74AA
MPL-B330F-M-X223
MPL-B330F-M-X224
MPL-B330P-HJ72AA
MPL-B330P-HJ74AA
MPL-B330P-HK72AA
MPL-B330P-HK74AA
MPL-B330P-MJ22AA
MPL-B330P-MJ72AA
MPL-B330P-MJ74AA
MPL-B330P-MK72AA
MPL-B330P-MK74AA
MPL-B330P-RJ72AA
MPL-B330P-RJ74AA
MPL-B330P-RK72AA
MPL-B330P-RK74AA
MPL-B330P-SJ72AA
MPL-B330P-SJ74AA
MPL-B330P-SK72AA
MPL-B330P-SK74AA
MPL-B420F-M-X225
MPL-B420F-M-X226
MPL-B420P-HJ72AA
MPL-B420P-HJ74AA
MPL-B420P-HK72AA
MPL-B420P-HK74AA
MPL-B420P-MJ72AA
MPL-B420P-MJ74AA
MPL-B420P-MK72AA
MPL-B420P-MK74AA
MPL-B420P-RJ72AA
MPL-B420P-RJ74AA
MPL-B420P-RK72AA
MPL-B420P-RK74AA
MPL-B420P-SJ72AA
MPL-B420P-SJ74AA
MPL-B420P-SK72AA
MPL-B420P-SK74AA
MPL-B430H-SJ72AA
MPL-B430H-SJ74AA
MPL-B430P-HJ72AA
MPL-B430P-HJ74AA
MPL-B430P-HK24AA
MPL-B430P-HK72AA
MPL-B430P-HK74AA
MPL-B430P-MJ72AA
MPL-B430P-MJ74AA
MPL-B430P-MK24AA
MPL-B430P-MK72AA
MPL-B430P-MK74AA
MPL-B430P-RJ72AA
MPL-B430P-RJ74AA
MPL-B430P-RK72AA
MPL-B430P-RK74AA
MPL-B430P-SJ72AA
MPL-B430P-SJ74AA
MPL-B430P-SK72AA
MPL-B430P-SK74AA
MPL-B4520P-SK22AA
MPL-B4530F-HJ72AA
MPL-B4530F-HJ74AA
MPL-B4530F-HK22AA
MPL-B4530F-HK72AA
MPL-B4530F-HK74AA
MPL-B4530F-MJ22AA
MPL-B4530F-MJ72AA
MPL-B4530F-MJ74AA
MPL-B4530F-MK72AA
MPL-B4530F-MK74AA
MPL-B4530F-RJ72AA
MPL-B4530F-RK74AA
MPL-B4530F-SJ72AA
MPL-B4530F-SJ74AA
MPL-B4530F-SK72AA
MPL-B4530F-SK74AA
MPL-B4530K-HJ72AA
MPL-B4530K-HJ74AA
MPL-B4530K-HK72AA
MPL-B4530K-HK74AA
MPL-B4530K-MJ72AA
MPL-B4530K-MJ74AA
MPL-B4530K-MK72AA
MPL-B4530K-MK74AA
MPL-B4530K-RJ72AA
MPL-B4530K-RK72AA
MPL-B4530K-RK74AA
MPL-B4530K-SJ72AA
MPL-B4530K-SJ74AA
MPL-B4530K-SK72AA
MPL-B4530K-SK74AA
MPL-B4540F-HJ72AA
MPL-B4540F-HJ74AA
MPL-B4540F-HK22AA
MPL-B4540F-HK72AA
MPL-B4540F-HK74AA
MPL-B4540F-MJ22AA
MPL-B4540F-MJ72AA
MPL-B4540F-MJ74AA
MPL-B4540F-MK72AA
MPL-B4540F-MK74AA
MPL-B4540F-RJ72AA
MPL-B4540F-RJ74AA
MPL-B4540F-RK72AA
MPL-B4540F-RK74AA
MPL-B4540F-SJ72AA
MPL-B4540F-SJ74AA
MPL-B4540F-SK72AA
MPL-B4540F-SK74AA
MPL-B4560F-MJ72AA
MPL-B4560F-MJ72AH
MPL-B4560F-MJ74AA
MPL-B4560F-MK72AA
MPL-B4560F-MK74AA
MPL-B4560F-SJ72AA
MPL-B4560F-SJ74AA
MPL-B4560F-SK72AA
MPL-B4560F-SK74AA
MPL-B4560S-SK72AA
MPL-B520K-MJ72AA
MPL-B520K-MJ74AA
MPL-B520K-MK72AA
MPL-B520K-MK74AA
MPL-B520K-SJ72AA
MPL-B520K-SJ74AA
MPL-B520K-SK72AA
MPL-B520K-SK74AA
MPL-B540D-MJ72AA
MPL-B540D-MJ74AA
MPL-B540D-SJ72AA
MPL-B540D-SJ74AA
MPL-B540K-MJ22AA
MPL-B540K-MJ72AA
MPL-B540K-MJ74AA
MPL-B540K-MK72AA
MPL-B540K-MK74AA
MPL-B540K-M-X232
MPL-B540K-SJ72AA
MPL-B540K-SJ74AA
MPL-B540K-SK72AA
MPL-B540K-SK74AA
MPL-B560F-MJ72AA
MPL-B560F-MJ74AA
MPL-B560F-MK72AA
MPL-B560F-MK74AA
MPL-B560F-SJ72AA
MPL-B560F-SJ74AA
MPL-B560F-SK74AA
MPL-B580F-MJ72AA
MPL-B580F-MJ74AA
MPL-B580F-SJ72AA
MPL-B580F-SJ74AA
MPL-B580J-MJ72AA
MPL-B580J-MJ74AA
MPL-B580J-MK72AA
MPL-B580J-MK74AA
MPL-B580J-M-X231
MPL-B580J-SJ72AA
MPL-B580J-SJ74AA
MPL-B580J-SK72AA
MPL-B580J-SK74AA
MPL-B640F-MJ72AA
MPL-B640F-MJ74AA
MPL-B640F-SJ72AA
MPL-B640F-SJ74AA
MPL-B660F-MJ72AA
MPL-B660F-MJ74AA
MPL-B660F-SJ72AA
MPL-B660F-SJ74AA
MPL-B680D-MJ72AA
MPL-B680D-MJ74AA
MPL-B680D-M-X235
MPL-B680D-SJ72AA
MPL-B680D-SJ74AA
MPL-B680F-MJ72AA
MPL-B680F-MJ74AA
MPL-B680F-SJ72AA
MPL-B680F-SJ74AA
MPL-B680H-MJ72AA
MPL-B680H-MJ74AA
MPL-B680H-SJ72AA
MPL-B680H-SJ74AA
MPL-B680K-MJ72AA
MPL-B680K-SJ72AA
MPL-B860D-MJ72AA
MPL-B860D-MJ74AA
MPL-B860D-SJ72AA
MPL-B860D-SJ74AA
MPL-B880C-MJ24AA
MPL-B880C-MJ72AA
MPL-B880C-MJ74AA
MPL-B880C-SJ72AA
MPL-B880C-SJ74AA
MPL-B880D-MJ72AA
MPL-B880D-MJ74AA
MPL-B880D-SJ72AA
MPL-B960B-MJ22AA
MPL-B960B-MJ72AA
MPL-B960B-MJ74AA
MPL-B960B-SJ72AA
MPL-B960C-MJ72AA
MPL-B960D-MJ72AA
MPL-B960D-MJ74AA
MPL-B980B-MJ72AA
MPL-B980B-MJ74AA
MPL-B980B-SJ72AA
MPL-B980C-MJ72AA
MPL-B980C-MJ74AA
MPL-B980D-MJ72AA
MPL-B980D-MJ74AA
MPL-B980E-MJ72AA
MPL-B980E-MJ74AA
MPL-D310P-HJ72AA
MPLS-A220H-VJ44AA
MPL-SSN-A3B3
MPL-SSN-A4B4
MPL-SSN-A5B5
MPL-SSN-A6B6
MPL-SSN-A8B8
MPL-SSN-A9B9
MPL-SSN-F165
MPL-SSN-F165-32MM
MPL-SSN-F63F75
MPM-A1151M-2J72AA
MPM-A1151M-2J74AA
MPM-A1151M-MJ72AA
MPM-A1151M-MJ74AA
MPM-A1151M-SJ72AA
MPM-A1151M-SJ74AA
MPM-A1152F-2J72AA
MPM-A1152F-2J74AA
MPM-A1152F-MJ72AA
MPM-A1152F-MJ74AA
MPM-A1152F-SJ72AA
MPM-A1152F-SJ74AA
MPM-A1153F-2J72AA
MPM-A1153F-2J74AA
MPM-A1153F-MJ72AA
MPM-A1153F-MJ74AA
MPM-A1153F-SJ72AA
MPM-A1153F-SJ74AA
MPM-A1302F-MJ72AA
MPM-A1302F-MJ74AA
MPM-A1302F-SJ72AA
MPM-A1302F-SJ74AA
MPM-A1304F-MJ72AA
MPM-A1304F-MJ74AA
MPM-A1304F-SJ72AA
MPM-A1304F-SJ74AA
MPM-A1651F-2J72AA
MPM-A1651F-2J74AA
MPM-A1651F-MJ72AA
MPM-A1651F-MJ74AA
MPM-A1651F-SJ72AA
MPM-A1651F-SJ74AA
MPM-A1652F-2J72AA
MPM-A1652F-2J74AA
MPM-A1652F-MJ72AA
MPM-A1652F-MJ74AA
MPM-A1652F-SJ72AA
MPM-A1652F-SJ74AA
MPM-A1653F-MJ72AA
MPM-A1653F-MJ74AA
MPM-A1653F-SJ72AA
MPM-A1653F-SJ74AA
MPM-A2152F-2J72AA
MPM-A2152F-2J74AA
MPM-A2152F-MJ72AA
MPM-A2152F-MJ74AA
MPM-A2152F-SJ72AA
MPM-A2152F-SJ74AA
MPM-A2153F-2J72AA
MPM-A2153F-2J74AA
MPM-A2153F-MJ72AA
MPM-A2153F-MJ74AA
MPM-A2153F-SJ72AA
MPM-A2153F-SJ74AA
MPM-A2154C-2J72AA
MPM-A2154C-2J74AA
MPM-A2154C-MJ72AA
MPM-A2154C-MJ74AA
MPM-A2154C-SJ72AA
MPM-A2154C-SJ74AA
MPM-A2154E-2J72AA
MPM-A2154E-2J74AA
MPM-A2154E-MJ72AA
MPM-A2154E-MJ74AA
MPM-A2154E-SJ72AA
MPM-A2154E-SJ74AA
MPMA-AABC0C0A0-S1C
MPMA-AABC6C6A0-S1C
MPMA-AABD2D2A0-S1C
MPMA-AABD8D8A0-S1C
MPMA-AABE4E4A0-S1C
MPMA-AABF6F6A0-S1C
MPMA-AACB4B4A0-S1C
MPMA-AACC0C0A0-S1C
MPMA-AACC6C6A0-S1C
MPMA-AACD2D2A0-S1C
MPMA-AAPB8B8A0-S1C
MPMA-AAPC4C4A0-S1C
MPMA-AAPD0D0A0-S1C
MPMA-AAPE2E2A0-S1C
MPMA-AAPG6G6A0-S1C
MPMA-ABDD2A0B8-S2C
MPMA-ABDD2A0D0-S2C
MPMA-ABDE4A0B8-S2C
MPMA-ABDE4A0D0-S2C
MPMA-ABDE4A0E2-S2C
MPMA-ABDG8A0B8-S2C
MPMA-ABDG8A0D0-S2C
MPMA-ABDG8A0E2-S2C


m.shskdz.b2b168.com
联系我们

在线客服: 1624966505

联系人:郭小姐

联系电话:13524963017

top