MPL-B520K-MJ74AA

浏览次数:25
  • 产品规格:AB交流伺服电机
  • 发货地:上海市松江区
关键词
MPL-B520K-MJ74AA,AB伺服电机,罗克韦尔伺服电机
详细说明

MPL-B520K-MJ74AA AB伺服电机MPL-B520K-MJ74AA

伺服电机的特点:
1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转;
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
6、舒适性:发热和噪音明显降低。
Allen-Bradley :Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级电机连接到 Kinetix 5500 伺服驱动器并与其一起运行,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。这些电机基于具有高动态性能的成熟 MP 技术,有助于提高可靠性并实现大批量生产。这些电机只需要一条电缆就可提供反馈、电机制动器和电机电源 — 可以缩短安装与调试时间,简化接线,减少库存。VPF 食品级电机不仅具备高效率、高转矩功能,还具备可满足食品饮料应用项目独特需求的专门特性。
VPL 低惯量伺服电机
通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
经过优化以匹配变频器额定值,可高效地确定系统规格
提供 6 种框架尺寸
提供 0.46…33.0 Nm 的额定扭矩
基于成熟的磁芯 MP 技术
通过单一电缆提供反馈、电机制动和电机电源
Kinetix VPF 食品级伺服电机VPL-B0631T-CJ12AA 动力副低惯性伺服电动机
VPL-B0631T-CK12AA 动力副低惯性伺服电动机
MPL-A1530U-VJ72AA
MPL-A1530U-VJ74AA
MPL-A210V-EJ72AA
MPL-A210V-EJ74AA
MPL-A210V-HJ72AA
MPL-A210V-HJ74AA
MPL-A210V-VJ72AA
MPL-A210V-VJ74AA
MPL-A220F-V-X209
MPL-A220T-EJ72AA
MPL-A220T-HJ72AA
MPL-A220T-HJ74AA
MPL-A230P-EJ72AA
MPL-A230P-EJ74AA
MPL-A230P-HJ72AA
MPL-A230P-HJ74AA
MPL-A230P-VJ74AA
MPL-A310F-HJ72AA
MPL-A310F-MJ74AA
MPL-A310F-MK74AA
MPL-A310F-SK72AA
MPL-A310P-HK72AA
MPL-A310P-HK74AA
MPL-A310P-MJ74AA
MPL-A310P-MK72AA
MPL-A310P-MK74AA
MPL-A310P-SJ72AA
MPL-A310P-SJ74AA
MPL-A320H-HJ72AA
MPL-A320H-HK72AA
MPL-A320H-MJ72AA
MPL-A320H-MJ74AA
MPL-A320H-MK72AA
MPL-A320P-HH72AA
MPL-A320P-HK72AA
MPL-A320P-MK74AA
MPL-A320P-SJ72AA
MPL-A320P-SK74AA
MPL-A330P-HJ72AA
MPL-A330P-HJ74AA
MPL-A330P-HK72AA
MPL-A330P-MJ72AA
MPL-A330P-MJ74AA
MPL-A330P-SK72AA
MPL-A330P-SK74AA
MPL-A420F-M-X214
MPL-A420P-H-X230
MPL-A420P-HJ74AA
MPL-A420P-HK72AA
MPL-A420P-HK74AA
MPL-A420P-MJ72AA
MPL-A420P-MK74AA
MPL-A420P-SJ72AA
MPL-A430H-HJ74AA
MPL-A430H-HK74AA
MPL-A430H-MJ72AA
MPL-A430H-MJ74AA
MPL-A430H-MK72AA
MPL-A430P-HK74AA
MPL-A430P-MJ74AA
MPL-A430P-MK72AA
MPL-A430P-MK74AA
MPL-A430P-SJ72AA
MPL-A4530F-HJ74AA
MPL-A4530F-MJ74AA
MPS-B4540F-SJ54DA
MPS-B560F-SJ54DA
MPS-SST-A3B3
MPS-SST-A45B45
MPS-SST-F165
PA236
PA339
PC-375654
PD714
PD733
PD748
PEF-CDCM8-100
PJS-CDCM12-100
PN-269675
PN-294605
R7KJS-D2MNA2-F4
R7KJS-P2MNA2-A2
R7KJS-T9MNA1-A2
R7KJS-T9MNA1-F4
R7KJS-T9MNA2-A2
R7KJS-T9MPA2-A2
R7KJT-C2LAT1-A2
R7KJT-F5LET1-A2
R7KJT-F5LET1-F4
RBAJT-B2LAT2-A2
RDB-B21519-3B72AA
RDB-B21519-7B72AA
RDB-B21529-7B72AA
RDB-B2152C-3B72AA
RDB-B2152C-7B72AA
RDB-B21539-7B72AA
RDB-B2153C-7B72AA
RDB-B29014-3B72AA
RDB-B29019-7B72AA
RDB-B29026-3B72AA
RDB-B29026-7B72AA
RDB-B29029-7B72AA
RDB-B29034-3B72AA
RDB-B29034-7B72AA
RDB-B29036-3B72AA
RDB-B29036-7B72AA
RDB-B29039-3B72AA
RDB-B29039-7B72AA
RDB-B41014-3B72AA
RDB-B41014-7B72AA
RDB-B41016-3B72AA
RDB-B41016-7B72AA
RDB-B41018-7B72AA
RDB-B41024-7B72AA
RDB-B41026-7B72AA
RDB-B41035-3B72AA
RDB-B41035-7B72AA
855H-BCA20EDR5
VPL-B0631U-PJ12AS
VPL-B0631U-PJ14AA
VPL-B0631U-PJ14AS
VPL-B0632F-CJ12AA
VPL-B0632F-CJ14AA
VPL-B0632F-CK12AA
VPL-B1652F-PJ12AA
VPL-B1652F-PJ14AA
VPL-B1652F-PK14AA
VPL-B1653C-CJ12AS
VPL-B1653C-CJ14AA
VPL-B1653C-CK12AA
VPL-B1653C-PJ14AA
VPL-B1653C-PK12AA
VPL-B1653C-PK14AA
VPL-B1653D-CJ12AA
VPL-B1653D-CJ14AA
VPL-B1653D-CK12AA
VPL-B1653D-CK14AA
VPL-B1653D-PJ12AA
VPL-B1653D-PJ12AS
VPL-B1653D-PK12AA
VPL-B1654B-CJ12AA
VPL-B1654B-CJ14AA
VPL-B1654B-PJ12AA
VPL-B1654B-PJ14AA
VPL-B1654D-CJ14AA
VPL-B1654D-CK12AA
VPL-B1654D-PJ14AA
VPL-B1654D-PJ14AS
VPL-B1654D-PK12AA
VPL-B1654D-PK14AA
VPL-B1654D-QJ12AA
VPL-SS-X256
VPS-B1001P-P-X255
W11
W12
MPAR-A2300C-V2A
MPAR-A2300C-V2B
MPAR-A2300C-V2D
MPAR-A2300C-V4B
MPAR-A2300C-V4E
MPAR-A2300F-V2B
MPAR-A2300F-V2D
MPAR-A2300F-V2E
MPAR-A2300F-V4E
MPAR-A2400C-V2E
MPL-B330P-SK72AA
MPL-B330P-SK74AA
MPL-B420F-M-X225
MPL-B420F-M-X226
MPL-B420P-HJ72AA
MPL-B420P-HJ74AA
MPL-B420P-HK72AA
MPL-B420P-HK74AA
MPL-B420P-MJ72AA
MPL-B420P-MJ74AA
MPL-B420P-MK72AA
MPL-B420P-MK74AA
MPL-B420P-RJ72AA
MPL-B420P-RJ74AA
MPL-B420P-RK72AA
MPL-B420P-RK74AA
MPL-B420P-SJ72AA
MPL-B420P-SJ74AA
MPL-B420P-SK72AA
MPL-B420P-SK74AA
MPL-B430H-SJ72AA
MPL-B430H-SJ74AA
MPL-B430P-HJ72AA
MPL-B430P-HJ74AA
MPL-B430P-HK24AA
MPL-B430P-HK72AA
MPL-B430P-HK74AA
MPL-B430P-MJ72AA
MPL-B430P-MJ74AA
MPL-B430P-MK24AA
MPL-B430P-MK72AA
MPL-B430P-MK74AA


m.shskdz.b2b168.com
联系我们

在线客服: 1624966505

联系人:郭小姐

联系电话:13524963017

top